Գործընկեր

ԱՐԵԳԱԿ կրթական զարգացնող վեբ֊հավելվածը ստեղծվել է ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ ՝ «Արեգակ՝ հույսի և լույսի աղբյուր» ծրագրի շրջանակներում